Perspektīva

Plaknei (lapai, audeklam) ir tikai divas dimensijas – platums un augstums, tādēļ telpiskumu (dziļumu) attēlam mēs varam  piešķirt izmantojot lineāro perspektīvu, ar kuras palīdzību radīt šķietamu dziļumu un telpiskumu.
Perspektīves pamatprincipus sāka pielietot jau 14.gs. Renesanses laikā, kad tika tulkota 11.gs. matemātiķa un optiķa Alhazīna ibn al-Haitama grāmata no arābu uz latīņu valodu. Galvenais princips: dabā esošās paralēlās līnijas satiekas vienā punktā (sauktu par satekpunktu) pie horizonta. Satekpunkts ir iedomātais punkts pie horizonta, uz kuru tiecas visas horizontālās paralēlās līnijas.
Katru priekšmetu raksturo 3 lielumi:
– Garums (dziļums);
– Platums;
– Augstums.
Tiek izmantoti jēdzieni:
– Redzes lauks (laukums, ko ietver skatiens);
– Redzes punkts (novērošanas punkts);
– Horizonts (līnija starp zemi un debesīm);
– Satekpunkts.
Horizonts vienmēr ir acu augstumā, tātad:
– Objektus, kas atradīsies virs horizonta, redzēsim no apakšas;
– Objektus, kas atradīsies zem horizonta, redzēsim no augšas;
– Objektus, kas atradīsies uz horizonta, redzēsim no priekšas.
Perspektīvas likumi :
– Visi priekšmeti attālinoties kļūst škietami mazāki, un tā arī ir attēlojami plaknē
– Horizontālās līnijas kļūst īsākas:
– Priekšmeti kļūst mazāk apjomīgi, lielā attālumā pat izskatās plakani;
– Samazinoties priekšmetiem – attiecīgi samazinās attālumi starp tiem.
– Līnijas, kas atrodas virs acu augstuma, virzās no augšas uz leju.
– Līnijas, kas atrodas zem acu augstuma, virzās no apakšas uz augšu.
– Horizontālās līnijas ne tikai tuvojas viena otrai, bet acu augstumā saplūst ( t.s. satekpunkts)
– Visas līnijas, kas zīmējumā atrodas leņķī ar horizonta līniju, tiecas uz satekpunktu. (Tādēļ ir nepieciešams noteikt leņķi pret horizonta līniju).
– Vertikālās līnijas nemaina virzienu un stāvokli.
– Horizonta līnija un satekpunkti, uz kuriem tiecas vertikālas līnijas neatrodas lapā, bet zīmējumā tiek ņemti vērā.
– Jo vairāk objektam (piem., kubam) redzama sānu virsma, jo mazāks leņķis, jo mazāk redzama, jo lielāks leņķis.

– Sākot zīmēt, vispirms jānosaka priekšmeta vai priekšmeta grupas novietojumu attiecībā pret acu augstumu – horizontu: Priekšmetiem, kas novietoti augstāk par horizontu, redzama apakšējā plakne. Bet priekšmetiem, kas novietoti zemāk par horizonta līniju, redzamas augšējās virsmas.
Lineārās perspektīvas efektu pastiprina gaisa (atmosfēras) perspektīva – krāsas un tumši – gaišās attiecības perspektīvā. Telpas ilūzija rodas, ja horizontam tuvojošos objektos krāsu intensitāti pakāpeniski neitralizē (jo objekts tuvāk horizontam, jo tā krāsa blāvāka, pelēcīgāka), nokrāsu maiņa (jo objekts tuvāk horizontam, jo tā krāsa ir vēsāka), tumšuma un gaišuma kontrastus samazina, apveidu kontūras mīkstina. Pieaugot distancei starp objektu un novērotāju, kontrasts starp objektu un fonu samazinās. Attālinātāko objektu krāsas paliek blāvākas un pakāpeniski top zilganāki tonī.
Apgrieztā perspektīva. Tuvākie objekti it kā samazinās, bet tālākie kļūst lielāki. Īpaši efektīva šī metode ir ainavu glezniecībā. Tālākajā plānā esošie kalni kļūst lieli un grandiozi, bet tuvplānā attēlotie cilvēki – niecīgi. Apgrieztās perspektīvas gadījumā satekpunkts atrodas gleznas priekšplānā (šāds princips raksturīgs arī Bizantijas un senkrievu mākslai, kā arī dažiem 20.gadsimta mākslas virzieniem). Attēlojamie priekšmeti, virzoties uz gleznas dziļumu, kļūst lielāki.

Paralēlskaldņa attēlojums izmantojot satekpunktus:

http://lineweights.com/tutorials-education/quick-box-perspective-demo/

Arī vertikālām līnijām ir satekpunkti, taču daudz “tālāk”. Tos var izmantot zīmējot lielākus objektus – piem mājas. Zīmējot sērkociņkastīti vertikālās līnijas šķitīs pilnīgi taisnas.


Neliels vingrinājums:

Uzzīmēt ar lineāla palīdzību paralēlskaldņus virs, zem un tieši uz horizonta. Lai būtu skaidrāks, vienu skaldni iekrāsot kādā tonī.

Image (22)

Darba secība:


Šeit divi video, kā zīmēt telpu vienkāršotā viena punkta perspektīvā:

Un kā zīmēt ielas skatu, viena punkta perspektīvā:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s